Tillståndsplikt enligt Socialstyrelsen

Active Life Assistans har beviljats tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans enligt de nya direktiv som trädde i kraft vid årsskiftet.

Översätt »