LSS/SFB

Rätten till personlig assistans bestäms av två lagar som heter Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lag om assistansersättning (SFB).

Vi underlättar processen för dig

LSS och SFB är rättighetslagar vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till personlig assistans. Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en utredning och beslutar om du ska beviljas denna stödinsats.

Processen kan vara komplicerad för den som inte är insatt i lagarna kring personlig assistans. Active Life Assistans erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning med jurist som enbart arbetar med att hjälpa människor att ansöka om personlig assistans samt att få rätt beslut efter sina behov utan att det kostar dig något.

Kontakta oss för ett personligt möte där vi går igenom din situation och gör en bedömning om det är möjligt för dig att ansöka om personlig assistans.

Frågor eller funderingar

Kom i kontakt med oss

Vi är måna om att den personliga assistans som vi anordnar är just personlig och individuellt anpassad. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller om du vill boka ett möte med oss.

Översätt »