Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är en rättighetslag som regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och lagen om assistansersättning (LASS). 

Personligt utformat stöd

Stödinsatsen ger en möjlighet att leva ett liv som mer liknar alla andras även om du har omfattande funktionshinder. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Grundläggande för rättigheten personlig assistans är således att personer med omfattande funktionsnedsättning och stora assistansbehov genom att garanteras valfrihet och självbestämmande över den personliga assistansens utformning och innehåll ska kunna leva ett liv så likt andra människors som möjligt.

Frågor eller funderingar

Kom i kontakt med oss

Vi är måna om att den personliga assistans som vi anordnar är just personlig och individuellt anpassad. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller om du vill boka ett möte med oss.

Översätt »