Våra tjänster

Vi arbetar aktivt efter att bygga upp långsiktiga relationer och ett ömsesidigt förtroende med våra kunder. Med denna grundidé innebär det att ha ett nära samarbete med varje enskild kund med utgångspunkt från dennes önskemål och behov.

Individuellt anpassade

Vi erbjuder

Vårt sätt att arbeta utgår från att bygga upp arbetsrutiner och struktur kring den enskilde kundens vardag och är helt individuellt anpassad.

Helhetshantering

Helhetshantering av assistansuppdraget utifrån dina önskemål och behov.

Assistans på flera språk

Personlig assistans på det egna språket – möjlighet till personlig assistans på flera språk.

Juridisk rådgivning

Personlig rådgivning och stöd samt juridisk rådgivning av jurist.

Personaladministration

Innebär rekrytering, anställning, utbildning, handledning, uppföljning, friskvård m.m.

Löneadministration

Innbär lönehantering, kontrolluppgifter m.m.

Assistansersättning

 Ekonomi & övrig administration inom assistansersättning.

Redovisning

Redovisning till försäkringskassan och respektive kommun.

Upprätta din individuella plan (personlig karta)

Innehåller tex arbetsbeskrivning med individuell målsättning och arbetsrutiner, arbetsmiljöarbetet, schemaläggning, och planering för att få en välfungerande assistans m.m.

Kollektivavtal

Totalt arbetsgivaransvar med kollektivavtal mellan KFO/Kommunal.

Frågor eller funderingar

Kom i kontakt med oss

Vi är måna om att den personliga assistans som vi anordnar är just personlig och individuellt anpassad. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller om du vill boka ett möte med oss.

Översätt »